Veel gestelde vragen

Coachingtraject

Wat is coaching juist? 

Coaching is een overeenkomst tussen de Coach en de Cliënt in een tot nadenken stemmend en creatief proces dat de Cliënt inspireert om zijn persoonlijk potentieel te maximaliseren. Het is ontworpen om te helpen bij de ontwikkeling van persoonlijke en/of professionele doelen door een plan te ontwikkelen en dit in actie om te zetten.

Hoe plan ik een sessie in? 

De eenvoudigste manier om een sessie in te plannen, is via deze website. Op deze manier heb je rechtstreeks inkijk in mijn agenda waardoor je gemakkelijk een gezamenlijk moment kunt inplannen.

Hoelang duurt een sessie en waar gaat deze door? 

Jij zelf kan hebt de keuze om de sessie online, in de praktijkruimte of al wandelend te laten doorgaan. Iedere keuze heeft zo zijn voordelen. Jij moet vooral doen waar jij je goed bij voelt. Een sessie duurt 60 a 90 minuten. Uit respect voor jouw tijd zal ik ervoor zorgen dat we in de korte tijd die we hebben, het maximum uit de sessie kunnen halen. 

Wat kan ik verwachten van een sessie? 

Vertrouwen, rust en authenticiteit zijn drie waarden die je kan terugvinden in een sessie. D.m.v. begeleidende vragen wordt er structuur in het gesprek gebracht waardoor de sessie voor jou zal aanvoelen als ongedwongen en organisch. Het is een gesprek tussen twee volwassenen waar respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen centraal staan. 

Coach-client relatie

Wat houdt de samenwerking in?

De cliënt en coach komen overeen om een coachingtraject aan te gaan waar de sessies online, al wandelend of in de praktijk kunnen doorgaan. De Coach zal beschikbaar zijn tussen de sessies door via e-mail en WhatsApp. Naast de coaching worden er tools en technieken gedeeld, mondeling en in de vorm van een werkboek. 

De Coach kan ook beschikbaar zijn voor extra tijd, op verzoek van de cliënt op een tarief van €70 per uur (bijvoorbeeld bij extra coaching, het beoordelen van documenten, lezen of schrijven van rapporten zoals cv/sollicitatiebrief/ etc., het betrekken van andere cliënt-gerelateerde diensten buiten de coaching uren).

Wat als het niet voor me werkt? 

Als je volledig geëngageerd bent, zal het werken! Het is een relatie tussen twee volwassenen. De coach is bijgevolg zelf verantwoordelijk voor het vormen van zijn/haar eigen fysieke, mentale en emotionele welzijn en het maken en uitvoeren van beslissingen, handelingen en resultaten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van het coachingtraject. De Coach is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor handelen/niet-handelen of voor enig direct of indirect resultaat van door de Coach verleende diensten. 

Ik volg al therapie bij iemand. Wat nu? 

Coaching is geen therapie of vervanging van therapie. Het kan wel perfect aanvullend werken. Belangrijk is dat dit kenbaar wordt gemaakt bij jouw behandelende therapeut. 

Wat zijn de verplichtingen van de coach? 

De Coach stemt ermee in zich te houden aan de ethiek en gedragsnormen zoals vastgele gd door de Association for Coaching "(AC)" algemene ethische codes. Het wordt aanbevolen dat de Cliënt de AC Code of Ethics en de toepasselijke gedragsnormen doorneemt -  https://www.associationforcoaching.com/page/AboutCodeEthics  

Betaling

Kan ik in termijnen betalen? 

Je kan ervoor kiezen om het bedrag in termijnen te betalen. Dit kan in twee of drie delen, afhankelijk van het traject waarvoor je kiest.

Annulatiebeleid

Hoe annuleer ik een sessie?

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op de afspraak, verzoek ik je vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat ik de sessie kan verplaatsen of eventueel annuleren. Je kan online de afspraak tot 48 uur op voorhand kosteloos annuleren . Gelieve steeds telefonisch te annuleren.

Bij een laattijdige annulatie van 48 uur tot 24 uur, ben ik helaas genoodzaakt om een kost aan te rekenen van €35. Bij een annulatie binnen 24 uur of bij het niet komen opdagen, ben ik helaas genoodzaakt het volledige bedrag van de sessie aan te rekenen. Indien er sprake is van overmacht, wordt deze kost kwijtgescholden. 

Onder overmacht wordt begrepen:

  • Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer
  • Een ongeval, hetzij van de cliënt, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner 
  • Een plots overlijden van een gezinslid of familie in de 1ste graad (ouders, broers, zussen)
  • Plotselinge ziekte
Wat als ik te laat ben op een sessie?

Het kan gebeuren dat je door onverwachte omstandigheden te laat bent. Uit wederzijds respect voor elkaars tijd en energie, wordt de sessie geannuleerd en verplaatst, indien je >15 minuten later bent. Hier geldt het annulatiebeleid (zie boven).

Wat als ik het traject wens stop te zetten? 

Zowel de cliënt als de coach kan op ieder moment het traject stopzetten. De diensten die t.e.m. de beëindiging van de relatie  zijn verleend, dienen vergoedt te worden. 

Andere vraag?


Splits e-mailadressen met een komma.